UpdateVision header logo billed

www.updatevision.dk

adm@updatevision.dk
Bjarne Heckmann
mobil /SMS - 2984 1213

Excel undervisning

En-til-en undervisning i Excel.

Målrettet focus på arbejdsrelaterede opgaver med løbende teoretisk indlæring.

Konsulentopgaver

Konsulent/sparring på indsamling og opstilling af økonominøgletal til tabel/figur via Excel

Konsulent på upfront opgaver med dataindsamling fra kontorer/enheder i andre regioner via Excel

Konsulent/sparring på mulighederne for valg via hvad-hvis modeller, hvor der er et mix af produkter, antal og priser via Excel

Konsulent/sparring på løsning af udviklingsopgaver via Excel

Afvikler leverandørbesøg med efterfølgende evaluering af målbart materiale via Excel

Udfærdigelse og bearbejdelse af spørgeskemaer med efterfølgende statistik fra kundeevalueringer

Priser

Ved besøg uden for Storkøbenhavn tages et kørselstillæg.
Efter kursusforløb: 14 dages gratis e-mail support i forhold til gennemgået pensum.

Priser for private:
200-300 kr. pr time pr person.
Betaling efter undervisning: Kontant/MobilePay.

Priser for virksomheder:
400-450 kr. pr time pr person (ekskl. moms).
Betaling: Faktura tilsendes hver 14. dag.

Både for private og virksomheder gives klippekort rabat.
Der gives 1 gratis undervisningstime for hver 10 afholdte timer.Kursisters mening


En god inspirerende tilgang til et vigtigt økonomi redskabsfag med rigtig mange anvendelsesmuligheder.
Eva Petersen
AC'er


Jeg kan anbefale Excel undervisningen. Mine økonomi nøgletal er blevet mere synlige.
Bent Albretsen
Selvstændig


Jeg blev tit mobbet af to lidt ældre kontorassistenter, fordi jeg havde svært ved at finde rundt i deres regneark til udregninger af forskellige faktura priser. Efter et kursus hos Bjarne har jeg lært at læse andres regneark samt at kunne bruge Excel til mange andre arbejdsopgaver.
Susanne
Kontor elev


Tak for et godt excel kursus, det har styrket min Excel selvtillid.
Amalie
Konsulent


personbilled

Fra ingen-idé til Excel-eventyr, med Excel-specialist Bjarne Heckmann. Bjarnes skræddersyede undervisning har ændret min mening om Excel og hjulpet mig til at komme ind i Excel tankegang, idet jeg nu bruger Excel næsten hver dag.
Juan Jensen
Product Manager