UpdateVision header logo billed

www.updatevision.dk

adm@updatevision.dk
Bjarne Heckmann
mobil /SMS - 2984 1213

Excel undervisning

En-til-en undervisning i Excel.

Målrettet focus på arbejdsrelaterede opgaver med løbende teoretisk indlæring.

Konsulentopgaver

Konsulent/sparring på indsamling og opstilling af økonominøgletal til tabel/figur via Excel

Konsulent på upfront opgaver med dataindsamling fra kontorer/enheder i andre regioner via Excel

Konsulent/sparring på mulighederne for valg via hvad-hvis modeller, hvor der er et mix af produkter, antal og priser via Excel

Konsulent/sparring på løsning af udviklingsopgaver via Excel

Afvikler leverandørbesøg med efterfølgende evaluering af målbart materiale via Excel

Udfærdigelse og bearbejdelse af spørgeskemaer med efterfølgende statistik fra kundeevalueringer

Priser

Ved besøg uden for Storkøbenhavn tages et kørselstillæg.
Efter kursusforløb: 14 dages gratis e-mail support i forhold til gennemgået pensum.

Priser for private:
200-300 kr. pr time pr person.
Betaling efter undervisning: Kontant/MobilePay.

Priser for virksomheder:
400-450 kr. pr time pr person (ekskl. moms).
Betaling: Faktura tilsendes hver 14. dag.

Både for private og virksomheder gives klippekort rabat.
Der gives 1 gratis undervisningstime for hver 10 afholdte timer.Ide!

 • Vi er nok mange, der er startet ud i den tro, at havde man lært sum funktionen plus lidt mere i Excel, så var man klar til det hele! Et regneark har vel også den primære funktion, at kunne lægge tal sammen, hvor svært kan det være!

 • Når man så sad til jobsamtalen, hvor nødvendig viden i Excel blev beskrevet som et must, udtrykte man sig optimistisk omkring dette redskabsfag, som man stort set beherskede! Lad mig her bare nævne 2 af de almindeligske opdagelser mange gør, når hverdagen efterfølgende melder sig.
  • Man sidder på et afdelingsmøde, hvor man får tildelt en konkret opgave omkring opstilling af et par økonomi scenarier, som skal understøttes med tabeller illustreret med grafik og tilhørende tekst.
  • Man skal arbejde med et område, hvor man overtager et Excel regneark fra en tidligere ansat, et meget stort såkaldt alt i et regneark opbygget over devisen: Hvorfor have flere regnearksfiler, når man kan samle det hele i et regneark! Opdatering af formelceller skal ske rundt omkring forskellige steder i regnearket, før det virker korrekt som kildeark til opgørelser, status- og memo produktion!

 • Her melder der sig hurtigt for de fleste en vis præstationsangst. Hvor var det nu alle funktionerne kunne fremfindes? Hvordan var det nu, man skulle anvende brugerfladen og hvordan var det nu, man fremtryller et tjekket og professionelt design? Tidspres! Hvordan starter man helt konkret på opgaven? Hvad gør man her og nu, hvor man måske skal løse en af sine første opgaver og gerne vil vise man magter opgaven!

 • Her kan UpdateVision tilbyde hjælp via en opgaveorienteret undervisning med et aktivt fokus på opgaven. Dette vil også senere give selvsikkerhed i brug af Excel.

 • Underviser Bjarne Heckmann's praktiske erfaring omkring Excel!
  • Jeg har været ansat som økonomi medarbejder med administrative opgaver i stat og kommune og har samlet set mere end 15 års erfaring i brug af Excel.
  • Har fungeret som superbruger og tovholder på en del store udviklingsopgaver, der som mål havde smidiggørelse af arbejdsgang herunder nedsættelse af svartider og udarbejdelse af statistik.
  • Ligeledes har jeg været tovholder for implementering af små som store opgaver, og har således gennem årene fået stor erfaring i at undervise i Excels brugerflade, også til medarbejdere som stort set ikke havde nogen tidligere erfaring med Excel.
  • Det har altid givet mig stor faglig tilfredshed, at kunne videregive min viden til andre.
 • Læringsprocessen har nogle vigtige faser

  • Læringsfasen - Lær de mange muligheder i Excel at kende!
  • Designfasen - Lær at fremlægge data professionelt!
  • Erfaringsfasen - Få erfaring ved kontinuerlig brug af Excel!

Lad UpdateVision være med på vejen frem mod dine mål!
Ring Bjarne Heckmann på mobil tlf. 2984 1213

Til toppen