UpdateVision header logo billed

www.updatevision.dk

adm@updatevision.dk
Bjarne Heckmann
mobil /SMS - 2984 1213

Excel undervisning

En-til-en undervisning i Excel.

Målrettet focus på arbejdsrelaterede opgaver med løbende teoretisk indlæring.

Konsulentopgaver

Konsulent/sparring på indsamling og opstilling af økonominøgletal til tabel/figur via Excel

Konsulent på upfront opgaver med dataindsamling fra kontorer/enheder i andre regioner via Excel

Konsulent/sparring på mulighederne for valg via hvad-hvis modeller, hvor der er et mix af produkter, antal og priser via Excel

Konsulent/sparring på løsning af udviklingsopgaver via Excel

Afvikler leverandørbesøg med efterfølgende evaluering af målbart materiale via Excel

Udfærdigelse og bearbejdelse af spørgeskemaer med efterfølgende statistik fra kundeevalueringer

Priser

Ved besøg uden for Storkøbenhavn tages et kørselstillæg.
Efter kursusforløb: 14 dages gratis e-mail support i forhold til gennemgået pensum.

Priser for private:
200-300 kr. pr time pr person.
Betaling efter undervisning: Kontant/MobilePay.

Priser for virksomheder:
400-450 kr. pr time pr person (ekskl. moms).
Betaling: Faktura tilsendes hver 14. dag.

Både for private og virksomheder gives klippekort rabat.
Der gives 1 gratis undervisningstime for hver 10 afholdte timer.Test din paratviden!

 • Test din viden - Start med et par af nedenstående spørgsmål!
 • Spring gerne et spørgsmål over og gå til et for dig mere relevant spørgsmål!
 • Brug omkring 1-5 minutter på hvert spørgsmål!
 • Afklar om du har brug for et kursusforløb hos UpdateVision!

Spørgsmål 1-8

 1. Har du været på et kursusforløb i Excels brugerflade?
  • Hvor mange år er det siden?
  • Hvor længe varede kurset, mere end ½ dag?
  • På hvilken grundlag blev du tilmeldt kurset?

 2. Var opgaverne i Excel på kurset relavant i forhold til dine arbejdsopgaver på jobbet, eller fik du en generel viden omkring Excels brugerflade?
  • Brugte du straks din nye viden om Excel, da du kom tilbage til dine arbejdsopgaver på jobbet?
  • Hvis der gik noget tid fra kurset i Excel og til du rent konkret skulle bruge det til arbejdsopgaver, kunne du så huske det du havde lært, eller følte du dig lidt eller meget rusten?
  • Hvor vigtigt er det for løsning af dine arbejdsopgaver, at du behersker Excel?
  • Hvilke forventninger har din nærmeste chef til din performance i Excel?

 3. Blev der ved jobsamtalen sagt, at dine arbejdsopgaver ikke krævede brug af Excel, og at der ikke var forventninger til dig omkring viden i brug af Excel! Hvis ja, prøv alligevel at finde 2-3 arbejdsopgaver, der ved brug af Excel ikke kun vil lette dit job generelt, men måske også dine tilbagevendende afrapporteringsopgaver. Dine forslag skal gerne kunne lette din hverdag og ikke kun være ekstra arbejdsopgaver, som blot vil kræve et øget tidsforbrug!

 4. Hvad har du givet af forventninger til din nærmeste chef ved jobsamtale omkring din erfaring med Excel?

 5. Hvad er dine egne forventninger omkring din performance i Excel?

 6. Hvis du bruger Excel, hvad er så forventningerne på jobbet til din hurtighed via Excel omkring løsning af mindre eller lidt større arbejdsopgaver: 1 time, ½ dag, 1 dag, en uge, en måned, ingen?

 7. Hvornår møder du din egen smertegrænse omkring omfang og tidsressourcer for opgaveløsning i Excel?

 8. Hvis du skal sende en Excel fil via mail til en ekstern kunde, hvad skal du så tjekke, før du sender mail? Hvad kan gå galt?

Har du mod på flere spørgsmål? Tryk her!


Til toppen